Bezpečnostní dveře a zárubně

Bezpečnostní dveře PRÜM

Vystužené dveřní křídlo společně se systémem bezpečnostních zámků vám zajistí ochranu proti vloupání. Bezpečnostní dveře jsou vhodné do objektů, do kterých má být ztíženo či zabráněno násilnému vniknutí. Kriminální statistky poukazují na vysokou úroveň trestních činů, jako jsou vloupání a krádeže. Důležitá jsou efektní opatření ochrany domu či bytu proti násilnému vniknutí.

 

Dveře požárně odolné PRÜM EW30DP3

Dveře požárně odolné (EW30DP3) jsou instalovány tam, kde je ze zákona vyžadována instalace protipožárního uzávěru (ČSN EN 13 501), například u kotelen na tuhá paliva. Dveře požárně odolné (DP3) lze použít jako vchodové do bytových jednotek pro zvýšení bezpečnosti a zabránění případnému šíření vzniklého požáru. Dveře jsou vyráběny s požární odolností 30 min (EI230/EW30, jednokřídlé, dvoukřídlé) - tyto dveře mohou být pouze plné jednokřídlé a musí být v obložkové protipožární zárubni nebo v protipožární kovové zárubni s těsněním, lze instalovat kukátko a samozavírač. Dveře požárně odolné můžeme dodat se zámkem s panikovou funkcí, s přípravou na panikové kování a kartové systémy.