Protipožární dveře a zárubně

Protipožární dveře PRÜM

Požárně odolné dveře jsou vybaveny zpěňovací páskou, která se aktivuje teplem a slouží k ochraně dveřního křídla před deformací působením extrémně vysokých teplot. Tím je zajištěno, že oheň nemůže proniknout do místnosti. Interiérové dveře PRÜM spadají do třídy požární odolnosti EW30, což znamená, že dveře udrží plamen 30 minut. Každé protipožárně odolné dveře jsou také k dispozici s prahovou lištou (shallex).

 

Požárně odolné dveře PRÜM

Dveře požárně odolné (DP3) jsou instalovány tam, kde je ze zákona vyžadována instalace protipožárního uzávěru (ČSN EN 13 501), například u kotelen na tuhá paliva. Dveře požárně odolné (DP3) lze použít jako vchodové do bytových jednotek pro zvýšení bezpečnosti a zabránění případnému šíření vzniklého požáru. Dveře jsou vyráběny s požární odolností 30 min EI230/EW30, tyto dveře mohou být pouze plné jednokřídlé a musí být v protipožární obložkové zárubni nebo v protipožární kovové zárubni s těsněním, lze instalovat kukátko a samozavírač. Dveře požárně odolné můžeme dodat se zámkem s panikovou funkcí, s přípravou na panikové kování a kartové systémy.